Sahar Shamlou

Sahar koleksiyonunda dansın insan bedeni üzerindeki etkisini, hareketini ve ruhununu yansıtmaktadır.
Duygulu, akıcı, dinamik ve spontane olan koleksiyon, ahenk ve coşkuyu simgelemektedir. Tasarımları insan bedeninin, evrenin hareketleriyle beraber uyum içinde hareket etmesini yansıtmaktadır. Özgür ruh, duygu ve akıcılığı vurgulamıştır.