Süre
4 Ay, 14 Hafta,

101 Saat


Gün ve Saat
Salı ve Perşembe Günleri 19.00-22.00
Cumartesi Günleri 10.00- 13.00


Program Ücreti
25.000 TL


Eğitim Kanalı
Online


Başlangıç / Bitiş Tarihleri
 2 Nisan 2022
7 Temmuz 2022

Program Hakkında

Programımız günümüz moda perakendesi sektörünün en önemli pozisyon açığını barındıran ‘Moda Yöneticisi’ alanında yetkin kişiler kazandırmak üzere hazırlanmıştır. Program müfredatı gereği Moda Perakendeciliği sektöründe çalışan veya çalışmak isteyenlere Perakendede Verimlilik Faktörleri ve KPI Yönetimi, Marka Yönetimi, Perakendede Operasyon Yönetimi, Satın Alma ve Ürün Yönetimi, Lider Yönetici Gelişimi, Müşteri Deneyimi ve Misafir Ağırlama Sanatı, Müşteri İlişkileri Yönetimi, 360 Derece Lüks, iş Yaşamında İmaj, Moda Hukuku ve İnsan Kaynakları Yönetimi konularında yetkinlik kazandırmayı ve bu alanlarda çalışmanın kapılarını açmayı hedefler. *Eğitimimize ilgili konularda +C Level konuklarımız katılacaktır. Programımızı başarı ile tamamlayan katılımcılarımız için sektörün önde gelen firmalarında ilgili departmanlarda staj imkanı sunulacaktır.

+STAJ : TEMMUZ 2022 İTİBARİYLE 1 AY SEKTÖRDEKİ KURUMSAL FİRMALARIN İLGİLİ DEPARTMANLARINDA STAJ İMKANI

+ 1 YILLIK MASTER CLASS ONLINE EĞİTİM ÜYELİĞİ

Program İçeriği

MODÜL 1: PERAKENDEDE VERİMLİLİK FAKTÖRLERİ VE KPI YÖNETİMİ

 • Dünya Ekonomisine Yön Veren Ülkeler & Makro Ekonomiye Yön Veren Parametreler & Perakende Dünyasındaki Trendler
 • Mali Tablolar; Gelir Tablosu & Bilanço
 • Genel Giderlerin Yönetimi & Stok Yönetimi
 • Satın Alma Bütçesi & Kategori, Personel Yönetimi, İnsan Tipleri
 • Yatırım Kiralama Konuları, Kira Sözleşmeleri, Franchısing Sistemi
 • Mağazacılık Denetim & Envanter Fonksiyonu
 • Case Study Çözümleri & Sınav

MODÜL 2: MARKA YÖNETİMİ

 • Moda Dünyası ve Markalaşma Süreci
 • Marka Nedir? Genel Giriş, Moda Markalarının Gücü
 • Lüks Marka Nedir? Lüks Markaların Gücü ve Konumu Moda Perakende Dünyası / Tarihi
 • Marka Kimliği ve Ruhu Oluşturma
 • Marka Konumlandırma ve İmaj
 • Marka Vakalar ve Hikayeler: Sürdürülebilirlik Instagramda Moda Marka Konumlandırması Markalarda Ünlü Kullanımı
 • Kişisel Marka Oluşturma
 • Pazarlama ve İletişimin Gücü
 • Markayı Tanımak – Marka Yapısı ve Tüketici Analizi
 • Hedef Kitleyi ve İletişim Araçlarını Belirlemek
 • Pazarlama Dili ve İletişim Planı Oluşturmak
 • Pazarlama ve İletişim Bütçesi Oluşturma
 • Online ve Offline Pazarlama Yaklaşımları
 • Pr ve İletişim Teknikleri (Celebrity ve Marka İş Birlikleri) Markanın İletişimi / Press Release / Medya İlişkileri ve Gerilla Marketing Teknikleri
 • Güncel Medya, Dijital Medya ve Sosyal Medya Yönetimi
 • Moda Markalarında Devrim: Yeni Dünyanın Kuralları

MODÜL 3: PERAKENDEDE OPERASYON YÖNETİMİ

 • Mağaza Operasyon Yönetimi
 • Satış ve Servis Yönetimi
 • Görsel Düzenleme ve Sunum
 • Veri Yönetimi
 • Mağaza Ekip Yönetimi

MODÜL 4: LİDER YÖNETİCİ GELİŞİMİ

 • Farklı Bireyleri Anlama ve Algılama &Farklı insanları nasıl farklı yönetiriz ?
 • Yetenek ve Beceri nasıl ortaya çıkartılır ?
 • Liderlik Yeteneği &Duygulara Yönetim
 • Yöneticilik-Liderlik ve Koçluk Şapkalarının Farkları
 • Lider Yönetici Yetkinlikleri
 • Lider yönetici yetkinliğini nasıl geliştirmeli
 • Yetenek Haritası’na göre davranış yöntemleri
 • Motivasyon teknikleri
 • Çalışanı sürece, hedefe nasıl dahil ederiz ?
 • Etkin, güçlü soruları nasıl sorarız ?
 • Nasıl analiz ederiz, tavsiye vermeden nasıl amaca gideriz?
 • İnsan Gelişiminde Yöneticinin rolü
 • Yöneticinin Koçluk Becerileri
 • Feedback ve Feedforward Yaklaşımları
 • Delegasyon Teknikleri
 • Delegasyon Matrixi; yetkinliğe göre yetkilendirme
 • Değişime adapte olma
 • 4 Bireysel Kendini Tanıma Anketi ve 4 Vaka Çalışması
 • 6 ay sonrası için Davranış Değişikliği Yol Haritası
 • KISS Dokümanı Oluşturma
 • Süreçte kişinin, amirin ve IK’nın rolü ve katkısı nedir ?

MODÜL 5: SATIN ALMA VE ÜRÜN PLANLAMA

 • Moda Satın alma
 • Merchandising ve Ürün Yönetimi
 • Perakendede Data; Satın Alma Stratejisi ve Bütçe Planlama, Karlılık Yönetimi, Ürün Yönetimi, Ürün Grupları ve Koleksiyon Oluşturma, Fiyatlandırma, Satış Trend Tahmini Yapma, Stok Yönetimi, Kampanya Yönetimi
 • Bütçe Planlama ve Raporlama
 • Perakendede Tedarik Zinciri
 • Pazarlama Takvimi ve Planlama

MODÜL 6:  LOGİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ

 • Değer Zinciri, Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi’ne 360 Derece Bakış, Zincir Kırılma Senaryoları
 • Tedarik Zinciri ve Lojistik’de Proje Yönetimi ve Optimizasyon, Yapay Zeka Kullanımı
 • Tedarik Zinciri’nde Etkin Liderlik, Farklılaşma, İnsan Faktörü ve Değerlerle Yönetimi

MODÜL 7: MÜŞTERİ DENEYİMİ VE MİSAFİR AĞIRLAMA SANATI

 • “Mağazacılık; detay işidir. (Retail is detail)”
 • “Mağaza bir markadır.” Satış Danışmanları Marka elçisidir.
 • 360 derece görüş açısıyla mağazacılık yapmak, detaylara “hakim olmak” perakende de sizi başarıya götürür.
 • Mağaza ortamı; “ürünün müşteriyle” buluştuğu son noktadır. (Doğru ürünle doğru müşteriyi buluşturma)
 • Müşteri odaklı yaklaşım / Sözel iletişimin müşteri deneyimindeki önemi / Hikaye anlatımı / Anlatımın rengi (vurgulama, tonlama, hız, ses kullanımı)
 • Retorikte etki ve ikna formülü /Beden diliyle sözel iletişimi destekleme Karşılama, yönlendirme ve uğurlamada etkin beden dili kullanımı
 • Müşteri karşılama, ağırlama ve uğurlamada nezaket ve görgü kuralları Aktif dinleme
 • Görünüm, bakım ve üniforma kullanımı /Bütünlük sergileme

MODÜL 8: 360 DERECE LÜKS

 • Lüks 101
 • Lüks Markalar Ligi
 • Geleceğin Lüksü
 • Konuk Konuşmacı
 • ‘Perakende mağazacılıkta başarının yeni rotası’

MODÜL 9:  İŞ YAŞAMINDA KURUMSAL YAŞAMDA KİŞİSEL İMAJ YÖNETİMİ

 • Kişisel İmajın Öğeleri
 • İlk izlenimi doğru yönetmek
 • Stilin sözsüz mesajları
 • Kurumsal yaşam kültürü ve değişen stil kodları
 • Kişisel markamızı ve kurumsal yaşamda temsil ettiğimiz markayı birlikte yönetmek

MODÜL 10:  MODA HUKUKU

 • Moda Hukuku’nda Fikri Mülkiyet Hakları
 • Marka nedir? Eser nedir?
 • Markanın gerek Türkiye’de gerekse dünyada tescili ve korumadan faydalanma
 • Marka ve eser üzerindeki haklar nlerdir?
 • Tasarımın tescillenmesi zorunlu mudur?
 • Tescilli tasarım ve tescilsiz tasarımın korunması
 • Yurt içindeki ve yurt dışındaki önemli markaların bu konuda yaşadığı süreçlerin incelenmesi ve Yargıtay kararları ışığında konunun değerlendirilmesi
 • Şirket Kurmak Zorunlu mu? Şirket Türlerine Göre Avantajlar ve Dezavantajlar
 • E-Ticaretin Getirdiği Yasal Yükümlülükler

MODÜL 11: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 • İnsan Kaynaklarında Yetenek Keşfi
 • Kariyer Yönlendirme
 • Ekip Oluşturma
 • İlişkileri Yönetme
 • Performans Yönetimi

  MODÜL 12: MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

 • Müşteriyi Empati ile dinlemek
 • Müşterinin Haklı olmasına yardımcı olmak
 • Tartışmalarda sınırı belirleme
 • İlişkinin Korunması
 • Gelişime Fırsat Vermek
 • Şikayetlerin İletilmesi
 • Tetikleyici Kelimelerden KaçınmakMemnuniyetsiz Müşteriler ile Çalışma
 • Öfkeli müşterileri etkisiz hale getirme

Eğitmen ve Danışman Kadrosu

MODÜL 1: PERAKENDE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTMENİ: EMRAH İNEL

1992 – 1998 Boyner Satış Müdürü

1998 – 2000 Ekinciler Dış Ticaret Finans ve Kalite Koordinatörü

2000 – 2007 YKM Satış ve Operasyon Müdürü

2007 – 2011 YKM Satış, Operasyon ve Kiralama Grup Müdürü

2011 – 2012 YKM Satış ve Kiralama Koordinatörü

2012 – 2013 Boyner Satış Genel MüdürYardımcısı

2013 – 2015 Boyner Holding Kurumsal Gelişim ve Yatırım&Kiralama Direktörü

2015 – 2016 Vakko Yatırım & Kiralama ve Satış Direktörü

2017- halen Vakko Yatırım, Kiralama ve Satış Grup Başkanı

MODÜL 2: MARKA YÖNETİMİ EĞİTMENİ: METİN GÜRSOY

Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Metin Gürsoy, Türkiye’de Moda ve Lüks Markalaşma konularında duayen kişi olarak bilinmektedir. 2009 yılından bu yana Hermes Türkiye İletişim Direktörü ünvanıyla markaya özel Pazarlama, Basın İlişkileri, Medya Satın Alma, Etkinlik ve Vitrin Artistik Yönetimi konularında hizmet vermektedir. Kendi firması METINGURSOY BRAND MANAGEMENT & MARKETING, 2003 yılında kurulmuş olup, Marka Yönetimi, Pazarlama, Lüks Marka Danışmanlığı ve Sosyal Medya Stratejileri alanlarında faaliyet göstermektedir. Kuruluşunun ilk yıllarında müşteri portfolyosunda Arzu Kaprol, Hatice Gökçe, Yazbukey gibi birçok tanınmış Türk moda tasarımcısı, İsviçre kökenli bir Erkek Giyim Firması olan Esas ve Kenzo markaları bulunuyordu. 2004 yılı itibariyle Dünyaca tanınmış Apple ve Absolut Markalarına da danışmanlık vermeye başladı. Kariyeri boyunca birçok markanın Türkiye’deki lansmanını gerçekleştirdi. İlerleyen yıllarda restoran zinciri Sushico ve perakende zinciri Bun Design Company müşteri portfolyosuna katıldı. Bu süreçte Bng, Saydam Tekstil, Bossa ve TooHot gibi birçok Türk firma ile çalıştı. Kurumsal İletişim konusunda Profilo, Decorum, Fast Gym, İMİB (Istanbul Mine Exporters Association), Borusan Oto, Davidoff firmalarını müşteri portföyüne kattı. Türk mücevher markası Gilan için çeşitli projeler üzerinde çalıştı. Metin Gürsoy ekibi ile şu anda Hermes dahil olmak üzere, Geleceğin Yıldızları ve Svenson Akademi Saç Terapi Merkezi gibi sektörlerinin önde gelen markaları için 360 derece Pazarlama alanında‘’Anahtar Teslimi’’ hizmet vermektedir.  Bu servislerin en başında yeni Marka Yaratma ve Marka Konumlandırma, Logo Tasarımı ve Marka Stratejileri Belirleme, Çizgi altı ve üstü reklam servisi, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Yönetimi, Medya satın alma, Görsel Düzenleme, Gerilla Pazarlama ve Sosyal Medya danışmanlıkları yer almaktadır. Kendisi aynı zamanda gazeteci olarak Türkiye hakkında yurtdışında Guardian, Paris Match, ELLE ve DN Sweden gibi yayınlar için makaleler hazırlamakta ve Vakko Esmod’da Moda Marka Yönetimi konusunda dersler vermektedir. Detaylı bilgi için; www.metingursoy.com

MODÜL 3: PERAKENDEDE OPERASYON YÖNETİMİ EĞİTMENİ: TARIK GÜLSUN

1991 yılı Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunudur. 1991-1994 yılları arası Boğaziçi Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1991-1994 yılları arası THY’da Proje Lideri olarak başlamıştır. 1995-1999 yılları arası Pepsi Fritoley’de Satış ve Operasyon Müdürü görevinde bulunmuştur. 1999-2001 yılları arası Nestle’de Satış ve Operasyon Müdürü pozisyonu ile kariyerine devam etmiştir. 2001-2006 yılları arası Levi Strauss & Co’da Orta Doğu ve Türkiye Satış Direktörü olarak görev yapmıştır. 2007-2009 yılları arası M. H. Alshaya firmasında Kıdemli Operasyon Müdürü, 2009-2015 yılları arası Colins firmasında Global Satış ve Operasyon Müdürü olarak yer almıştır. 2015-2016 yılları arası Boyner Büyükmağazacılık Aş’de Satış bölümü Genel Müdür Yardımcılığı, 2016-2017 yılları arası Mexx markasında COO görevlerinde bulunmuştur. 2017 yılı itibariyle Siarente’de Executive Direktör olarak çalışmaktadır.

MODÜL 4: LİDER YÖNETİCİ GELİŞİMİ EĞİTMENİ: EMRE MUTLUAY

Marmara Üniversitesi İşletme – Pazarlama Bölümü mezunu olan Emre Mutluay, iş hayatına 1983-1985 yılları arasında Enka Holding / Çimtaş’da Pazarlama Uzmanı olarak başlamıştır. Askerlik görevi sonrası 1987-1998 yılları arasında çokuluslu iki pazarlama iletişim firması olan Cenajans Grey ve RPM/Radar CDP Europe’da Müşteri Temsilcisi, Müşteri Direktörü, Stratejik Planlama Yöneticisi, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 1998 yılında Fruko-Pepsi Cola’ya katılmış, 2,5 yıl Pazarlama Direktörü olarak çalıştıktan sonra, bir yıl Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu Genel Müdür olarak görev yapmış, şirketin tamamen yabancı ortağa geçişinden sonra Satış kanalında bir yıl Ulusal Zincir Marketler Direktörlüğü görevinde bulunmuş, Türkiye’nin bölündüğü iki coğrafi alandan biri olan Batı Bölgesi Satış Genel Müdürlüğü görevini ise 2003-2005 yılları arasında sürdürmüştür. 2006 yılından itibaren Koç Holding, Vodafone, Fortis, Türkiye İş Bankası, Sandoz, Boehringer Ingelheim, Altınyıldız, Metro, Monsanto, J&J, Goodyear, Ford, Tofaş, Petrol Ofisi, Migros, Coca-Cola, Basf, Koçtaş, Teknoloji Holding, Airties, Kimberly Clark, Yeşim Tekstil, Yapı ve Kredi Bankası, Efes Pilsen, Danone, Teknoloji Holding, Wilo Pompa, Mercedes-Benz, Turcas Petrol, İpekyol, Ferrero Fındık, Eczacıbaşı Yapı, Eczacıbaşı Esan, GarantiBankası, Özgörkey, UCPharma, Sepaş Enerji, Creditwest Faktoring, Nobel İlaç, Vakko, Novartis, Shell, Pegasus gibi müşterilere Yönetim ve Liderlik Becerilerini Geliştirme, Stratejik Düşünme, Performans Yönetimi, Satış Teknikleri ve Koçluk Becerileri gibi değişik konuda eğitimler vermiştir. 12. yılında toplam 1.900 gün eğitimin yanı sıra, 820 kişi için de Değerlendirici (Assessor) ve Gelişim Merkezi Liderliği konusunda destek olmuştur. Değişik konularda da şirketlere ilham verici,ufuk açıcı konuşmalar yapmaktadır. Halen kendi markası altında Yönetim ve Gelişim Danışmanı olarak çalışmaktadır.

MODÜL 5: SATIN ALMA VE ÜRÜN PLANLAMA EĞİTMENİ: HANDE ARAL

Hande Aral, İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’nden 1997’de mezun oldu. 1997-2000 yılları arasında çeşitli hazır giyim ve hızlı tüketim markaları için ürün satış noktası, mağaza içi düzenleme, vitrin, stant ve fuar tasarımları yaptı. 2002’de San Francisco State Üniversitesi’nde Endüstriyel Sanatlar/Ürün Tasarımı alanında yüksek lisansını tamamladı. ABD’de aldığı yüksek lisans eğitimi kendisine moda, tasarım, tekstil ve hazır giyim dünyasına dair farklı bir bakış açısı sağlayarak kariyer yolculuğunda belirleyici oldu. 2004’te Türkiye’ye dönerek tasarım hizmetleri sunmaya devam etti. 2005’te Shaya’da sırasıyla merchandiser ve marka müdürü olarak çalışmaya başladı. Shaya’da müdürlüğünü yaptığı River Island markasının Londra merkezinde perakende yönetimi eğitimi aldı. 2008’de kızının dünyaya gelişiyle birlikte çalışma hayatına ara verdi. 2010’da iş dünyasına Mavi ile dönüş yaptı. Kategori müdürlüğü yaptığı Mavi’de trend ve rakip analizi, satış, tasarım ekibiyle koleksiyon, ilk alokasyon oluşturma gibi süreçlerde aktif rol aldı.  2014’te Beymen’de ithal ürün tedarikçi ilişkileri ve merchandising müdürü olarak görev yapmaya başladı. Ürünlerin satın almadan mağazaya kadarki süreçlerinin tamamını ekibiyle birlikte yönetti. 2017’de Adidas’ın “Originals” kategorisinin pazarlama ve ürün yöneticisi oldu. Ardından Adidas’ın tüm kategorilerindeki ürün yöneticilerinin yönetim sorumluluğunu aldı. Adidas’taki görevinden 2019’da ayrılan Hande Aral, bugüne kadar biriktirdiklerini katılımcılarla paylaşma amacıyla kariyerine danışman olarak devam etmektedir.

MODÜL 6: LOGİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ: AHMET VİÇİN

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunudur. Yüksek Lisansını Psikoloji alanında İstanbul Gelişim Üniversite’sinde tamamlamıştır. Kariyerine 2000-2003 yılları arası İnci Holding’te Üretim Planlama ve Logistik Grup Müdürü olarak başlamıştır. 2003-2009 yılları arası Yaşar Holding’te Planlama ve Logistik Direktörü, 2010-2011 yılları arası Marmara Grup Firmaları Şirketinde Tedarik Zinciri Direktörlüğü yapmıştır. 2011-2013 yılları arası Mavi Jeans’te Tedarik Zinciri Direktörü, 2013-2014 yılları arası Günaydın Grup’ta CEO olarak görev yapmıştır. 2014-2017 yılları arası LC Waikiki’de Logistik, Operasyon ve İK Direktörü olarak bulunmuştur. 2017-2018 yılları arası Ahmet Viçin Danışmanlık ve Psikoliderlik Akademisi’ni kurmuştur. 2018 yılı itibariyle Vakko’da Logistik Direktörü olarak kariyerine devam etmektedir.

MODÜL 7: MÜŞTERİ DENEYİMİ VE MİSAFİR AĞIRLAMA SANATI: ÇİĞDEM ELAGÖZ

Perakende sektörüne  1998-2012 yılları arası Louis Vuitton’da Mağaza Müdürü olarak başlamıştır. 2012-2017 yılları arası Eğitim Müdürü olarak görevine devam etmiştir. Lüks perakende sektöründe 18 yıllık deneyimi bulunmaktadır. 2017 yılı itibariyle Lüks Markalara danışmanlık yapmaktadır.

MODÜL 8: 360 DERECE LÜKS EĞİTMENİ: ÖZLEM GÜSAR

İ.T.Ü Endüstri Mühendisliği’nden mezun olup, Procter & Gamble, Turkcell, Garanti Bankası gibi kurumsal şirketlerde üst düzey çalışan Özlem Güsar’ın yolu mücevherle, Gilan’da Genel Müdürlük yapmaya başlaması ile kesişti. 16 yıldan beri lüks sektörde, hem danışmanlık hem de saat ve mücevher editörlüğü yapan Özlem, bu uğurda, Zambia’dan Las Vegas’a, Mumbai’den Cenevre’ye seyahatler gerçekleştiriyor. Dünyanın en önemli saat-mücevher fuar ve etkinliklerinin daimi davetlisi olan Özlem aynı zamanda Türkiye’nin ilk ve tek lüks içerik sitesi olan OGGUSTO’nun da kurucusu.  Hayat mottosu ise; “en büyük lüks, insanın istediği gibi yaşamasıdır.”

MODÜL 9: 360 KURUMSAL YAŞAMDA KİŞİSEL İMAJ YÖNETİMİ: BERİL STOCK

İtalyan Lisesi’nin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü’nden mezun oldu. Milano Istituto Marangoni’de İmaj Danışmanlığı eğitimi aldı. Aralarında İtalyan Estetica ve Amerikan More dergisi olmak üzere çeşitli dergilerde çalıştı. Kurumsal eğitimler vermeye Türkiye’nin ilk Profesyonel İmaj ve Eğitim Danışmanı Özlem Çakır’la çalışarak başladı. 2014 yılından beri VakkoEsmod’da Stil Danışmanlığı Başlangıç ve İleri Seviye eğitimlerini vermektedir. Çalışmalarına ayrıca Kişisel Alışveriş danışmanı olarak İstanbul ve Dublin’de devam etmektedir.

MODÜL 10: MODA HUKUKU: AV. ZEYNEP TEZCAN

Zeynep Tezcan 31 Ocak 1982’de İstanbul’da doğmuştur. Lisans eğitimini 2004 yılında Yeditepe Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, yine aynı üniversitede Özel Hukuk alınında Yüksek Lisans eğitimi alarak onur derecesiyle mezun olmuştur.

İş hayatına Türkiye’nin önde gelen hukuk bürolarından Pekin&Pekin Hukuk Bürosu’nda başlamış olup yaklaşık 7 sene kadar uluslararası projelerde yer almış ve ayrıca pek çok yabancı sermayeli firmaya danışmanlık yapmıştır. Daha sonrasında, 2012 senesinde Akkök Holding’e bağlı, dünyanın tek çatı altındaki en büyük akrilik elyaf üreticisi olan Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.’de Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır. Burada tekstil ham madesi üretimi ve pazarlaması ile ilgili hukuki tüm süreçler kendisi tarafından yürütülmüştür. Aksa Akrilik’te geçen çalışma hayatı sonrası 2014 yılında Tezcan Hukuk Bürosu’nu kurmuş ve ekibiyle birlikte, içerisinde saygın tekstil ve moda ile perakende sektöründe hizmet veren firmalarda dahil olmak üzere pek çok yerli ve yabancı firmaya gerek huki danışmanlık gerekse dava takibi hususlarında hukuki destek vermektedir. Halen Tekstil İşverenleri Sendikası Disiplin Kurulu Başkanı ve Büyük Kulüp Disiplin Kurulu Genel Sekteri görevleri devam etmektedir. İyi derecede İngilizce ve Arapça, orta derecede Almanca bilmektedir. Evli ve 2 kız çocuk sahibidir.

MODÜL 11: İNSAN KAYNAKLARI: MURAT AKGÜN

1989 yılı İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunudur. İş hayatına Garanti Bankasında Senior Auditor olarak başlamıştır. Ardından aynı firmada sırasıyla 1999-2005 yılları arası İnsan Kaynakları Müdürü, 2005-2006 yılları arası Call Center & Telemarketing Müdürü olarak görev yapmıştır. 2006-2007 yılları arası Boğaziçi Üniversitesi’nde Executive MBA eğitimi görmüştür. 2007-2012 yılları arası YKM’de İnsan Kaynakları ve İş Geliştirme Koordinatörlüğü yapmıştır. Boyner Büyük Mağazacılık AŞ’de 2012-2014 yılları arası Operasyon bölümünde Genel Müdür Yardımcısı, 2014-2018 yılları arası İnsan Kaynakları bölümünde Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde yer almıştır. 2018-2019 yılları arası English Home firması Uluslararası Mağazacılık Operasyon bölümünde Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2020 yılı itibariyle Vakko İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

MODÜL 12: MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ EĞİTMENİ: ÇİĞDEM METE UTKAN

Istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat bölümünden mezun olduktan sonra Perakende sektöründe lüks marka segmentinde farklı markalarda iş hayatına başladı. Satış, operasyonel süreçler, ekip yönetimi konularında çalıştığı markaların yurtiçi ve yurt dışı operasyonlarında görev aldı.Uzun yıllar sahada bu alanlarda görev aldıktan sonra merkez pozisyon ile Uluslararası bir markanın eğitim departmanına geçiş yaparak sahayı eğitme, geliştirme konusunda çalışmaya başladı. Bu süre zarfında tüm eğitimlerin her seviye için tasarlanması, sunulması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesinden sorumlu olarak görevine devam etti.2011 yılında yine lüks bir markanın İnsan Kaynakları fonksiyonuna bağlı olarak “Eğitim ve Geliştirme” departmanını kurdu. Lüks segmentte büyük metre kare alanda yer alan satış ekiplerinin tüm seviyelerine uygun yurt içi ve yurt dışı kaynaklı eğitim programlarının planlanması, organize edilmesi sağlayarak eğitmen olarak da görev yaptı. Aynı zamanda şirketin kütüphanesini kurdu. Eğitim ve Geliştirme fonksiyonunun yanı sıra İnsan Kaynakları’nın diğer çalışma alanlarında “Performans yönetimi”, “İş Değerleme”, “Assessment süreci yönetimi” konularında lider olarak uzun yıllar çalıştı. Eş zamanlı kurum içi koçluk yapmak üzere ilgili eğitimleri tamamlayarak bu alanda da görevine devam etti.Daha sonra halen çalışmakta olduğu Türkiye’nin lüks marka segmentinde en iyi noktasında yer alan, eğitim fonksiyonunun 1’inci sırada konumlandırıldığı Vakko’da göreve başlayarak kurumsal eğitim departmanı ve Uluslararası Moda okulunun yöneticiliğine devam etmektedir. Çiğdem Mete Utkan, kurum içi ve kurum dışı sektöre hizmet eden eğitimlerin yanı sıra birçok platformda konuşmacı olarak yer almaktadır. Vakko’da kurum içi çalışanların eğitimlerinin yürütüldüğü Vakko Eğitim Departmanının “Eğitim Direktörü” ve Dünyanın ilk moda okulu olan Esmod’un Türkiye’de yer alan Vakko Esmod Uluslararası Moda Okulu’nun Genel Direktörü olarak çalışmalarına devam etmektedir.

 

No Comments Yet

Comments are closed