Süre
3 Ay, 12 Hafta,

111 Saat


Gün ve Saat
Pazartesi ve Çarşamba Günleri 19.00-22.00
Cumartesi Günleri 10.00- 13.00


Program Ücreti
40.000 TL


Eğitim Kanalı
Hibrit


Başlangıç / Bitiş Tarihleri
  15 Mart 2023
17 Haziran 2023

Program Hakkında

Programımız günümüz moda perakendesi sektörünün en önemli pozisyon açığını barındıran ‘Moda Yöneticisi’ alanında yetkin kişiler kazandırmak üzere hazırlanmıştır. Program müfredatı gereği Moda Perakendeciliği sektöründe çalışan veya çalışmak isteyenlere Perakendede Verimlilik Faktörleri ve KPI Yönetimi, Moda Marka Yönetimi, Moda Satın Alma ve Ürün Yönetimi, Lider Yönetici Gelişimi, Moda İletişimi, PR & Organizasyon Yönetimi, Tedarik Zinciri & Lojistik, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Kurumsal Yaşamda İmaj, Moda Hukuku ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Modada Sürdürebilirlik, Tasarımda Koleksiyon Yaratımı konularında yetkinlik kazandırmayı ve bu alanlarda çalışmanın kapılarını açmayı hedefler. *Eğitimimize ilgili konularda +C Level konuklarımız katılacaktır. Programımızı başarı ile tamamlayan katılımcılarımız için sektörün önde gelen firmalarında ilgili departmanlarda staj imkanı sunulacaktır.

PROGRAMI BAŞARIYLA TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERE SEKTÖRDEKİ KURUMSAL FİRMALARIN İLGİLİ DEPARTMANLARINDA STAJ İÇİN INSAN KAYNAKLARI İLE MÜLAKAT IMKANI SUNULMAKTADIR. MÜLAKATI BAŞARIYLA GEÇEN ÖĞRENCİLERE 1 AY STAJ IMKANI SUNULMAKTADIR.

Program İçeriği

MODÜL 1: PERAKENDEDE VERİMLİLİK FAKTÖRLERİ VE KPI YÖNETİMİ

MAĞAZA VERİMLİLİĞİNE REFERANS OLUŞTURAN TEMEL FAKTÖRLER

 • Bütçe Oluşumu & Yönetimi
 • Satış Yönetimi & Sürdürülebilir Büyüme (Adet & Ciro Bazlı)
 • Metrekare Verimliliği & Kampanya Yönetimi
 • Alışveriş Performansı
 • Stok Verimliliği (Stok Devir Hızı / StokCSatış Katsayısı /Raf Ömrü & Stok Finansman Süresi / Fonlama Süresi)
 • KARLILIK & Kar-Marjı Yönetimi
 • Ürün Yönetimi & Kategori Yönetimi
 • Genel Giderlerin Yönetimi
 • Personel Yönetimi & Verimliliği
 • GMROI
 • Kırıklık Oranı
 • Denetim (mali / IK / envanter / kasa / prosedürelBütçe Oluşumu & Koordinasyonu
 • Müşteri Segmentasyonu & Hayat Tarzları

MODÜL 2: MODA MARKA YÖNETİMİ

 • Moda Dünyası ve Markalaşma Süreci
 • Marka Nedir? Genel Giriş, Moda Markalarının Gücü
 • Lüks Marka Nedir? Lüks Markaların Gücü ve Konumu Moda Perakende Dünyası / Tarihi
 • Marka Kimliği ve Ruhu Oluşturma
 • Marka Konumlandırma ve İmaj
 • Marka Vakalar ve Hikayeler: Sürdürülebilirlik Instagram’da Moda Marka Konumlandırması Markalarda Ünlü Kullanımı
 • Kişisel Marka Oluşturma
 • Pazarlama ve İletişimin Gücü
 • Markayı Tanımak – Marka Yapısı ve Tüketici Analizi
 • Hedef Kitleyi ve İletişim Araçlarını Belirlemek
 • Pazarlama Dili ve İletişim Planı Oluşturmak
 • Pazarlama ve İletişim Bütçesi Oluşturma
 • Online ve Offline Pazarlama Yaklaşımları
 • Pr ve İletişim Teknikleri (Celebrity ve Marka İş Birlikleri) Markanın İletişimi / Basın Bülteni / Medya İlişkileri ve Gerilla Marketing Teknikleri
 • Güncel Medya, Dijital Medya ve Sosyal Medya Yönetimi
 • Moda Markalarında Devrim: Yeni Dünyanın Kuralları

MODÜL 3: LİDER YÖNETİCİ GELİŞİMİ

 • Farklı Bireyleri Anlama ve Algılama &Farklı insanları nasıl farklı yönetiriz?
 • Yetenek ve Beceri nasıl ortaya çıkartılır?
 • Liderlik Yeteneği &Duygulara Yönetim
 • Yöneticilik-Liderlik ve Koçluk Şapkalarının Farkları
 • Lider Yönetici Yetkinlikleri
 • Lider yönetici yetkinliğini nasıl geliştirmeli
 • Yetenek Haritasına göre davranış yöntemleri
 • Motivasyon teknikleri
 • Çalışanı sürece, hedefe nasıl dahil ederiz?
 • Etkin, güçlü soruları nasıl sorarız?
 • Nasıl analiz ederiz, tavsiye vermeden nasıl amaca gideriz?
 • İnsan Gelişiminde Yöneticinin rolü
 • Yöneticinin Koçluk Becerileri
 • Feedback ve Feedforward Yaklaşımları
 • Delegasyon Teknikleri
 • Delegasyon Matrix’i; yetkinliğe göre yetkilendirme
 • Değişime uyum sağlama
 • 4 Bireysel Kendini Tanıma Anketi ve 4 Vaka Çalışması
 • 6 ay sonrası için Davranış Değişikliği Yol Haritası
 • KISS Dokümanı Oluşturma
 • Süreçte kişinin, amirin ve IK’nın rolü ve katkısı nedir?

 MODÜL 4: KUSURSUZ MÜŞTERİ DENEYİMİ

 • Kusursuz Müşteri Deneyiminin aşamaları
 • Markanın Müşterilerine Vaatleri Nelerdir?
 • Müşteri Portföy Yönetiminde Satış Ekibi Sorumlulukları
 • Her bir Müşteri Grubuna Göre Müşteri Deneyim Yolculuğu Nasıl Hazırlanır?
 • Müşteri Deneyimini Nasıl Ölçeriz?
 • Geliştirme ve Aksiyon

MODÜL 5: MODA SATIN ALMA VE ÜRÜN PLANLAMA

 • Moda Satın alma
 • Merchandising ve Ürün Yönetimi
 • Perakendede Data; Satın Alma Stratejisi ve Bütçe Planlama, Karlılık Yönetimi, Ürün Yönetimi, Ürün Grupları ve Koleksiyon Oluşturma, Fiyatlandırma, Satış Trend Tahmini Yapma, Stok Yönetimi, Kampanya Yönetimi
 • Bütçe Planlama ve Raporlama
 • Perakendede Tedarik Zinciri
 • Pazarlama Takvimi ve Planlama

MODÜL 6: MAĞAZACILIKTA GÖRSEL DENEYİM YOLCULUĞU

 • Deneyim Yolculuğu Nedir?
 • Her şey Ürünle Başlar. Fayda Faktörü ve Deneyim İlişkisi
 • Tüketici Kimdir? Gen Z Ne İster? Müşteriyi Anlamak
 • Deneyim Nedir? Deneyim Alanları. Deneyim Yolculuğu Kurmak
 • Ürün Yerleşimi, Vitrinler, Dijitalleşme
 • Saha Uygulama Çalışması

MODÜL 7: LOGİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ

 • Değer Zinciri, Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi’ne 360 Derece Bakış, Zincir Kırılma Senaryoları
 • Tedarik Zinciri ve Lojistik’te Proje Yönetimi ve Optimizasyon, Yapay Zekâ Kullanımı
 • Tedarik Zinciri’nde Etkin Liderlik, Farklılaşma, İnsan Faktörü ve Değerlerle Yönetim

MODÜL 8: MODA İLETİŞİMİ, PR VE ORGANİZASYON YÖNETİMİ

 • Moda endüstrisinde güçlü bir teorik temele sahip olmak. Moda pazarını analiz etmek ve araştırmak.
 • Halkla ilişkilerin marka yönetimindeki rolünün ve öneminin kavranması
 • Halkla İlişkilerin pazarlama ve reklamcılıkla nasıl çalıştığına dair adım adım kılavuz
 • Markanız için benzersiz bir iletişim tarzı nasıl oluşturulur; özgün olmak ve topluluğunuza karşı nasıl gerçek bir duruş sergileyebilirsiniz?
 • Stratejik iletişim planının belirlenmesi ve bu plana uygun PR takvimi ve bütçelemenin oluşturulması, Basınla İlişkilerin Yönetimi, Showroom ve Etkinlik Yönetimi
 • Basınla İlişkiler Yönetimi kapsamında medya stratejilerinin belirlenmesi, günlük medya takibinin gerçekleştirilmesi, basın dosyası hazırlanması ve dağıtımı, geleneksel ve dijital medya kanallarının beraber kullanımı ve sosyal medya uygulamaları. Marka medya paketi nasıl geliştirilir ve bundan nasıl yararlanılır? Dikkatinizi markanız için uygun medyaya odaklamak nasıl olur? Sektör içerisinde geniş bir iletişim ağını nasıl oluşturabilirsiniz?
 • Showroom hazırlığı; marka ve tasarımcıların ürünlerinin teşhiri, ürünlerin dizi, sinema ve styling çekimleri gibi farklı mecralarda kullanımı ile ünlülerin ürünler üzerindeki tanıtımı
 • Etkinlik Yönetimi kapsamında basın günleri ve moda haftalarının düzenlenmesi, defile ve fuar organizasyonları, özel satış günleri ve farklı etkinlikler planlama
 • Farklı PR uygulamaları, kriz yönetimi, tüketici arzusunu anlamak, sosyal sorumluluk çalışmaları
 • Final projesi: Öğrencilere diğer araçlarla bütünleşmiş bir markanın organizasyonu için gerçek bir iletişim ve organizasyon planı hazırlamaları için rehberlik edilir ve çalışmaları eğitmenleri tarafından yorumlanır.

       MODÜL 9: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 • İnsan Kaynaklarında Yetenek Keşfi
 • Kariyer Yönlendirme
 • Ekip Oluşturma
 • İlişkileri Yönetme
 • Performans Yönetimi

MODÜL 10: MODA HUKUKU

 • Moda Hukuku’nda Fikri Mülkiyet Hakları
 • Marka nedir? Eser nedir?
 • Markanın gerek Türkiye’de gerekse dünyada tescili ve korumadan faydalanma
 • Marka ve eser üzerindeki haklar nelerdir?
 • Tasarımın tescillenmesi zorunlu mudur?
 • Tescilli tasarım ve tescilsiz tasarımın korunması
 • Yurt içindeki ve yurt dışındaki önemli markaların bu konuda yaşadığı süreçlerin incelenmesi ve Yargıtay kararları ışığında konunun değerlendirilmesi
 • Şirket Kurmak Zorunlu mu? Şirket Türlerine Göre Avantajlar ve Dezavantajlar

      MODÜL 11: MODADA SÜRDÜREBİLİRLİK

 • Modada Sürdürebilirlik Nedir?
 • Modada Sürdürebilir İş Modelleri
 • Modada Döngüsel Ekonomi
 • Sürdürebilir Modaya Organizasyonel Yaklaşımlar
 • Moda tedarik zincirlerindeki sosyal ve çevresel hususlar ve etkileri
 • Sürdürebilir Modada İş birlikleri – Tüketici- Üretici- Hammadde Tedariği
 • Moda endüstrisinde sosyal sürdürülebilirlik ve etik
 • Tekstil Elyafları ve Sürdürülebilir Alternatifleri
 • Sürdürebilir Tasarım Yöntemleri ve Sürdürülebilirliğe Tasarım Yoluyla Yaklaşmak
 • Başarılı Sürdürülebilir Markalar
 • Hızlı moda, Endüstrisinde Nasıl Tükettiğimiz ve İsraf
 • Atık Giysiler (Yaşam Döngüsü Analizi)
 • Sürdürebilirliği Sağlayıcı Yeni Yaklaşımlar
 • Final Projesi

MODÜL 12: TASARIMDA KOLEKSİYON YARATIM SÜRECİ

 • İlhamdan koleksiyona hazırlık süreci
 • Koleksiyon gelişimine yönelik kavramlar
 • Koleksiyon yapısının ve dağılımının planlanması
 • Koleksiyon matematiği
 • Mood board oluşturma
 • Tema örgüsü
 • Trend, terminoloji ve moda kavramları
 • Sezon trendleri
 • Koleksiyonu yönlendiren perakende takvimi
 • Koleksiyonu etkileyen finansal koşulların analizi ve bütçe

MODÜL 13: KURUMSAL YAŞAMDA KİŞİSEL İMAJ YÖNETİMİ

 • Kişisel İmajın Öğeleri
 • İlk izlenimi doğru yönetmek
 • Stilin sözsüz mesajları
 • Kurumsal yaşam kültürü ve değişen stil kodları
 • Kişisel markamızı ve kurumsal yaşamda temsil ettiğimiz markayı birlikte yönetmek

MODÜL 14: FİNAL PROJE SUNUMU

Eğitmen ve Danışman Kadrosu

MODÜL 1: PERAKENDE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTMENİ: EMRAH İNEL

1992 – 1998 Boyner Satış Müdürü

1998 – 2000 Ekinciler Dış Ticaret Finans ve Kalite Koordinatörü

2000 – 2007 YKM Satış ve Operasyon Müdürü

2007 – 2011 YKM Satış, Operasyon ve Kiralama Grup Müdürü

2011 – 2012 YKM Satış ve Kiralama Koordinatörü

2012 – 2013 Boyner Satış Genel MüdürYardımcısı

2013 – 2015 Boyner Holding Kurumsal Gelişim ve Yatırım&Kiralama Direktörü

2015 – 2016 Vakko Yatırım & Kiralama ve Satış Direktörü

2017- halen Vakko Yatırım, Kiralama ve Satış Grup Başkanı

MODÜL 2: MODA MARKA YÖNETİMİ EĞİTMENİ: METİN GÜRSOY

Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Metin Gürsoy, Türkiye’de Moda ve Lüks Markalaşma konularında duayen kişi olarak bilinmektedir. 2009 yılından bu yana Hermes Türkiye İletişim Direktörü ünvanıyla markaya özel Pazarlama, Basın İlişkileri, Medya Satın Alma, Etkinlik ve Vitrin Artistik Yönetimi konularında hizmet vermektedir. Kendi firması METINGURSOY BRAND MANAGEMENT & MARKETING, 2003 yılında kurulmuş olup, Marka Yönetimi, Pazarlama, Lüks Marka Danışmanlığı ve Sosyal Medya Stratejileri alanlarında faaliyet göstermektedir. Kuruluşunun ilk yıllarında müşteri portfolyosunda Arzu Kaprol, Hatice Gökçe, Yazbukey gibi birçok tanınmış Türk moda tasarımcısı, İsviçre kökenli bir Erkek Giyim Firması olan Esas ve Kenzo markaları bulunuyordu. 2004 yılı itibariyle Dünyaca tanınmış Apple ve Absolut Markalarına da danışmanlık vermeye başladı. Kariyeri boyunca birçok markanın Türkiye’deki lansmanını gerçekleştirdi. İlerleyen yıllarda restoran zinciri Sushico ve perakende zinciri Bun Design Company müşteri portfolyosuna katıldı. Bu süreçte Bng, Saydam Tekstil, Bossa ve TooHot gibi birçok Türk firma ile çalıştı. Kurumsal İletişim konusunda Profilo, Decorum, Fast Gym, İMİB (Istanbul Mine Exporters Association), Borusan Oto, Davidoff firmalarını müşteri portföyüne kattı. Türk mücevher markası Gilan için çeşitli projeler üzerinde çalıştı. Metin Gürsoy ekibi ile şu anda Hermes dahil olmak üzere, Geleceğin Yıldızları ve Svenson Akademi Saç Terapi Merkezi gibi sektörlerinin önde gelen markaları için 360 derece Pazarlama alanında‘’Anahtar Teslimi’’ hizmet vermektedir.  Bu servislerin en başında yeni Marka Yaratma ve Marka Konumlandırma, Logo Tasarımı ve Marka Stratejileri Belirleme, Çizgi altı ve üstü reklam servisi, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Yönetimi, Medya satın alma, Görsel Düzenleme, Gerilla Pazarlama ve Sosyal Medya danışmanlıkları yer almaktadır. Kendisi aynı zamanda gazeteci olarak Türkiye hakkında yurtdışında Guardian, Paris Match, ELLE ve DN Sweden gibi yayınlar için makaleler hazırlamakta ve Vakko Esmod’da Moda Marka Yönetimi konusunda dersler vermektedir. Detaylı bilgi için; www.metingursoy.com

MODÜL 3: LİDER YÖNETİCİ GELİŞİMİ EĞİTMENİ: EMRE MUTLUAY

Marmara Üniversitesi İşletme – Pazarlama Bölümü mezunu olan Emre Mutluay, iş hayatına 1983-1985 yılları arasında Enka Holding / Çimtaş’da Pazarlama Uzmanı olarak başlamıştır. Askerlik görevi sonrası 1987-1998 yılları arasında çokuluslu iki pazarlama iletişim firması olan Cenajans Grey ve RPM/Radar CDP Europe’da Müşteri Temsilcisi, Müşteri Direktörü, Stratejik Planlama Yöneticisi, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 1998 yılında Fruko-Pepsi Cola’ya katılmış, 2,5 yıl Pazarlama Direktörü olarak çalıştıktan sonra, bir yıl Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu Genel Müdür olarak görev yapmış, şirketin tamamen yabancı ortağa geçişinden sonra Satış kanalında bir yıl Ulusal Zincir Marketler Direktörlüğü görevinde bulunmuş, Türkiye’nin bölündüğü iki coğrafi alandan biri olan Batı Bölgesi Satış Genel Müdürlüğü görevini ise 2003-2005 yılları arasında sürdürmüştür. 2006 yılından itibaren Koç Holding, Vodafone, Fortis, Türkiye İş Bankası, Sandoz, Boehringer Ingelheim, Altınyıldız, Metro, Monsanto, J&J, Goodyear, Ford, Tofaş, Petrol Ofisi, Migros, Coca-Cola, Basf, Koçtaş, Teknoloji Holding, Airties, Kimberly Clark, Yeşim Tekstil, Yapı ve Kredi Bankası, Efes Pilsen, Danone, Teknoloji Holding, Wilo Pompa, Mercedes-Benz, Turcas Petrol, İpekyol, Ferrero Fındık, Eczacıbaşı Yapı, Eczacıbaşı Esan, GarantiBankası, Özgörkey, UCPharma, Sepaş Enerji, Creditwest Faktoring, Nobel İlaç, Vakko, Novartis, Shell, Pegasus gibi müşterilere Yönetim ve Liderlik Becerilerini Geliştirme, Stratejik Düşünme, Performans Yönetimi, Satış Teknikleri ve Koçluk Becerileri gibi değişik konuda eğitimler vermiştir. 12. yılında toplam 1.900 gün eğitimin yanı sıra, 820 kişi için de Değerlendirici (Assessor) ve Gelişim Merkezi Liderliği konusunda destek olmuştur. Halen kendi markası altında Yönetim ve Gelişim Danışmanı olarak çalışmaktadır.

MODÜL 4: KUSURSUZ MÜŞTERİ DENEYİMİ DANIŞMANI: ÖZDEN ÖZDEN

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde İşletme ve Politik Bilimler okudu. İlk iş hayatına Migros A.S. de başladı. Kanada’daki Pazarlama eğitiminden sonra Beymen Group’ta Satış Grup Müdürü, Satış Geliştirme Müdürü ve İş Geliştirme Direktörü olarak görev yaptı. Bu süreler boyunca Kahire Beymen açılış projesinde çalıştı. Mono ve Büyük ölçekli Multi brand mağaza açılışları, Mimari Projeler, Satış ve Servis Geliştirme, Müşteri Deneyimi, Akademi ve Ticari Görsel Düzenleme departmanlarından sorumlu oldu.

Su anda Lüks Perakende Sektöründeki 25 yıllık deneyimiyle firmalara danışmanlık vermektedir.

MODÜL 5: MODA SATIN ALMA VE ÜRÜN PLANLAMA EĞİTMENİ: HANDE ARAL

Hande Aral, İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’nden 1997’de mezun oldu. 1997-2000 yılları arasında çeşitli hazır giyim ve hızlı tüketim markaları için ürün satış noktası, mağaza içi düzenleme, vitrin, stant ve fuar tasarımları yaptı. 2002’de San Francisco State Üniversitesi’nde Endüstriyel Sanatlar/Ürün Tasarımı alanında yüksek lisansını tamamladı. ABD’de aldığı yüksek lisans eğitimi kendisine moda, tasarım, tekstil ve hazır giyim dünyasına dair farklı bir bakış açısı sağlayarak kariyer yolculuğunda belirleyici oldu. 2004’te Türkiye’ye dönerek tasarım hizmetleri sunmaya devam etti. 2005’te Shaya’da sırasıyla merchandiser ve marka müdürü olarak çalışmaya başladı. Shaya’da müdürlüğünü yaptığı River Island markasının Londra merkezinde perakende yönetimi eğitimi aldı. 2008’de kızının dünyaya gelişiyle birlikte çalışma hayatına ara verdi. 2010’da iş dünyasına Mavi ile dönüş yaptı. Kategori müdürlüğü yaptığı Mavi’de trend ve rakip analizi, satış, tasarım ekibiyle koleksiyon, ilk alokasyon oluşturma gibi süreçlerde aktif rol aldı.  2014’te Beymen’de ithal ürün tedarikçi ilişkileri ve merchandising müdürü olarak görev yapmaya başladı. Ürünlerin satın almadan mağazaya kadarki süreçlerinin tamamını ekibiyle birlikte yönetti. 2017’de Adidas’ın “Originals” kategorisinin pazarlama ve ürün yöneticisi oldu. Ardından Adidas’ın tüm kategorilerindeki ürün yöneticilerinin yönetim sorumluluğunu aldı. Adidas’taki görevinden 2019’da ayrılan Hande Aral, bugüne kadar biriktirdiklerini katılımcılarla paylaşma amacıyla kariyerine danışman olarak devam etmektedir.

MODÜL 6: MAĞAZACILIKTA GÖRSEL DENEYİM YOLCULUĞU DANIŞMANI: UĞUR ŞENASLAN

2001 yılında Galatasaray Üniversitesi Felsefe Fakültesinden mezun oldu. 2010 yılında Galatasaray Üniversitesi Felsefe Master Derecesine sahip oldu. 1998-2005 yılları arası Mavi Jeans firmasında Görsel Düzenleme Merchandising Koordinatörü olarak kariyerine başladı. 2005-2010 yılları arası Görsel Düzenleme Müdürü pozisyonunda devam etti. 2010-2014 yılları arası Görsel Düzenleme operasyon Müdürü görevini üstlendi. 2014-2017 yılları arası Beymen Group’ta Görsel Düzenleme Müdürü olarak görev yaptı. 2020-2021 tarihleri arası Adidas’ta Israel, Güney Afrika, Hindistan ve Türkiye bölgeleri için Omnichannel Pazarlama Takım Lideri, 2017-2022 yılları arası Aktivasyon ve Planlama konularında Omnichannel  Senior Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı.

MODÜL 7: LOGİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ EĞİTMENİ: AHMET VİÇİN

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunudur. Yüksek Lisansını Psikoloji alanında İstanbul Gelişim Üniversite’sinde tamamlamıştır. Kariyerine 2000-2003 yılları arası İnci Holding’te Üretim Planlama ve Logistik Grup Müdürü olarak başlamıştır. 2003-2009 yılları arası Yaşar Holding’te Planlama ve Logistik Direktörü, 2010-2011 yılları arası Marmara Grup Firmaları Şirketinde Tedarik Zinciri Direktörlüğü yapmıştır. 2011-2013 yılları arası Mavi Jeans’te Tedarik Zinciri Direktörü, 2013-2014 yılları arası Günaydın Grup’ta CEO olarak görev yapmıştır. 2014-2017 yılları arası LC Waikiki’de Logistik, Operasyon ve İK Direktörü olarak bulunmuştur. 2017-2018 yılları arası Ahmet Viçin Danışmanlık ve Psikoliderlik Akademisi’ni kurmuştur. 2018 yılı itibariyle Vakko’da Logistik Direktörü olarak kariyerine devam etmektedir.

MODÜL 8: MODA İLETİŞİMİ, PR VE ORGANİZASYON YÖNETİMİ DANIŞMANI: BERNA SAĞLAM

Ankara doğumlu olan Berna Sağlam Naipoğlu, ilk ve orta eğitimini aynı şehirde tamamladıktan sonra lisede İstanbul’a geldi. Sosyal branşlara ve edebiyata olan ilgisi sebebiyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne girdi. Hedefi İyi bir iletişimci olmak olduğu için eş zamanlı sosyoloji ve psikoloji, iletişim ve halkla ilişkiler ile ilgili ana bilim dallarından da dersler aldı. İngiltere’de ” London Global Education”da İngilizce dil eğitimi aldı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok seminer, panel ve kişisel gelişim eğitimlerine katıldı. Eğitimi ardından, Vakko Kuruluşlarına Basın, Reklam ve Halkla İlişkiler departmanına asistan olarak girdi. Daha sonra sırasıyla,
Vakkorama Halkla İlişkiler Yöneticisi ve Vakko Yürütme Kurulu Başkan Asistanlığı Vakko ve Vakkorama Basın, Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Vakko Kuruluşları İletişim Koordinatörü (Vakko, Vakkorama, W,V2K, Power FM, Power Türk, Power XL, Power Türk TV) olarak görevini sürdürdü.Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD), Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) ve Spor Gönüllüleri Derneği yönetim kurulu üyesidir.10 yıl süreyle Dünya Gazetesi’nde İş Dünyası ile Sıra dışı sayfasında “Damlacıklar” adı altında köşe yazıları yazdı.Kültür Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 2001 yılından beri lisans ve lisans üstü eğitim kapsamında öğretim görevlisi olarak eğitim vermektedir.Haziran 2004’de Vakko’daki görevinden ayrılan Berna Sağlam Naipoğlu BERNAYLAFEM iletişim ve marka yönetimi adı altında bir şirket kurdu ve bu şirkette ajans başkanı olarak faaliyet göstermeğe devam ediyor. Birçok iletişim organizasyonu ve tanıtım faaliyetini yönetiyor. Oriflame’in Türkiye çapında yaptığı anket sonucu İş Dünyası Dalında “Türkiye’nin En Başarılı İş Kadını” ödülü, TÜHİD, TEGV, ÇEV, Prida ve MediaCat Felis gibi birçok kurum- kuruluştan ödül ve teşekkür plaketi bulunmaktadır. “Gün Işığında” adıyla 2009 yılında yazdığı kişisel gelişim ve hayata dair bir kitabı bulunmaktadır. Avukat Sinan Naipoğlu ile evlidir ve bir çocuk iki köpek annesidir.

MODÜL 9: İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANI: MURAT AKGÜN

1989 yılı İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunudur. İş hayatına Garanti Bankasında Senior Auditor olarak başlamıştır. Ardından aynı firmada sırasıyla 1999-2005 yılları arası İnsan Kaynakları Müdürü, 2005-2006 yılları arası Call Center & Telemarketing Müdürü olarak görev yapmıştır. 2006-2007 yılları arası Boğaziçi Üniversitesi’nde Executive MBA eğitimi görmüştür. 2007-2012 yılları arası YKM’de İnsan Kaynakları ve İş Geliştirme Koordinatörlüğü yapmıştır. Boyner Büyük Mağazacılık AŞ’de 2012-2014 yılları arası Operasyon bölümünde Genel Müdür Yardımcısı, 2014-2018 yılları arası İnsan Kaynakları bölümünde Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde yer almıştır. 2018-2019 yılları arası English Home firması Uluslararası Mağazacılık Operasyon bölümünde Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2020 yılı itibariyle Vakko İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

MODÜL 10: MODA HUKUKU DANIŞMANI : AV. ZEYNEP TEZCAN

Zeynep Tezcan 31 Ocak 1982’de İstanbul’da doğmuştur. Lisans eğitimini 2004 yılında Yeditepe Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, yine aynı üniversitede Özel Hukuk alınında Yüksek Lisans eğitimi alarak onur derecesiyle mezun olmuştur.

İş hayatına Türkiye’nin önde gelen hukuk bürolarından Pekin&Pekin Hukuk Bürosu’nda başlamış olup yaklaşık 7 sene kadar uluslararası projelerde yer almış ve ayrıca pek çok yabancı sermayeli firmaya danışmanlık yapmıştır. Daha sonrasında, 2012 senesinde Akkök Holding’e bağlı, dünyanın tek çatı altındaki en büyük akrilik elyaf üreticisi olan Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.’de Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır. Burada tekstil ham madesi üretimi ve pazarlaması ile ilgili hukuki tüm süreçler kendisi tarafından yürütülmüştür. Aksa Akrilik’te geçen çalışma hayatı sonrası 2014 yılında Tezcan Hukuk Bürosu’nu kurmuş ve ekibiyle birlikte, içerisinde saygın tekstil ve moda ile perakende sektöründe hizmet veren firmalar da dahil olmak üzere pek çok yerli ve yabancı firmaya gerek huki danışmanlık gerekse dava takibi hususlarında hukuki destek vermektedir. Tekstil İşverenleri Sendikası Disiplin Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuş ve halen Büyük Kulüp Yönetim Kurulu Üyeliği görevi devam etmektedir. İyi derecede İngilizce ve Arapça, orta derecede Almanca bilmektedir. Evli ve 2 kız çocuk sahibidir.

MODÜL 11: MODADA SÜRDÜREBİLİRLİK DANIŞMANI: AYŞEGÜL İLKENTAPAN

2003 Yılında Beykent Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünde mezun olmuştur. 2004-2008 yılları arası İstanbul Üniversitesi, İşletme Bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır. 2003 yılında kariyerine Beykent Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak başlamış ve 2005 yılında kariyerine Vakko Holding’te İş Geliştirme Uzmanı olarak devam etmiştir. Sonrasında 2008-2019 yılları arası İş Geliştirme Müdürü, 2019 yılı itibariyle de Vakko bünyesinde İş Geliştirme Direktörü olarak görevini sürdürmektedir.

MODÜL 12: TASARIMDA KOLEKSİYON YARATIM SÜRECİ EĞİTMENİ: MÜJDE ŞEKERÖZÜ

1988 Galatasaray Lisesi mezunudur. 1998-1990 yılları arasında Parsons School of Design, Newyork’da Moda Tasarımı ve Pazarlaması konusunda eğitim almış ve mezun olmuştur. 1990-1993 yılları arası ESMOD École Supérieure des Arts et techniques de la Mode, Paris’te Moda Tasarımı Hazır Giyim Kadın bölümünü Stylizm dalında birinci olarak tamamlamış ve mezun olmuştur. 1993 yılı itibariyle Moda ve Hazır Giyim sektöründe Baş Tasarımcı ve Kreatif Direktör olarak birçok firmada görev almıştır. Bu firmaların bazıları ; ATT  (Turkmen Holding ) for EU Customers, Spain -Inditex /  French Customers , France at TUREKS /  Paris & Istanbul ( March 2013 – January 2017 ), Turkish Export  Factories  / Istanbul –Paris ( 2001 – 2010 ), Partner of Sourcing Company MS /  Hong Kong, (50 000 Pcs of Knitwear Production in China)  ( 2001 – 2002 ), CONFETTI Textile / Istanbul  ( 2000 – 2001 ), CAAN Textile /Istanbul ( 1998 – 2000 ), Aprido / Istanbul    ( 1995 – 1998 ), JPG / Paris   ( 1993 – 1995 ). Çok iyi derecede Fransızca, İngilizce ve Türkçe, Orta seviyede İspanyolca konuşmaktadır. Halen ihracatçı firmalar olan Finteks ve Join Us markalarına Kreatif Danışmanlık yapmaktadır.

MODÜL 13: KURUMSAL YAŞAMDA KİŞİSEL İMAJ YÖNETİMİ DANIŞMANI: MURAT TÜRKİLİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Tasarımı bölümünden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında Beymen Ankara mağazasının okul projesine destek vermesiyle birlikte Beymen’le olan ilişkisi başladı. Beymen Academia ödülünü aldı ve Paris’e yerleşti. Beymen’de çalışmak için İstanbul’a dönüş yaptı. Beymen’in artistik direktörü olan Türkili, Academia, Beymen Club ve Beymen Collection için 30 yıl boyunca tasarımlarını gerçekleştirmiştir. Halihazırda kendi markasını kurmuştur ve firmalara danışmanlık yapmaktadır.

 

No Comments Yet

Comments are closed