Renklerin Ordusu

Elif Denef Kaplan

Komünism – herkes için aynı mı?

Rusya, eski komünist bir ülke, ve Küba, hala komünist rejim altında, benzer ama farklı. Rusya artık bir federasyon olduğu halde, yönetim şeklinde hala komünist etkiler var. Bu iki ülkenin siyasi anlamda benzer tarafları olabilir; ancak insanların hayat tarzları ve duruşları bambaşka.

Genel kanı Rusların ciddi bir tavrı olduğu yönündeyken, Kübalılar tam tersidir; cana yakın, dışa dönük ve konuşkanlardır. Rusya dendiğinde ilk akla gelen askeri tavırdır. KGB, kağıt üzerinde operasyon yürütmüyor, ancak gerçekte bunun tersine inanılır. Bu iki ülkeyi kıyaslamaya devam ettiğimizde, iklim ve toprak büyüklüklerinin tam tersi ortanıda olduğunu görürüz. Rusya dünyanın en geniş alanına sahip ülkesiyken, Küba sadece küçük bir adadır. Rusya soğuk ve bulutluyken, Küba tropik bir iklime sahiptir. Bu farklılıklar insanların sadece kişiliklerini değil, yaşam tarzlarını etkilemektedir.

Bu koleksiyon zıt kutupların birbirini çekimini anlatmaktadır. Koleksiyonun şekli Rus komünizminden ilham alırken, renkleri ve rahatlığı Küba komünizmini temsil etmektedir. Geniş omuzlar ve kuvvetli geniş yakalar bu askeri tarzın öğeleridir. Eteklerin akışkanlığı Küba tarzının yansımasıdır. Dolayısıyla elde edilen sonuç renklerin ordusudur.

Galeri