Tek Boynuzlu At ve Lunapark

Elif Demirdizen

Tek boynuzlu at konseptli bir lunapark temasının çıkış noktası, Elif’in tasarım yaparken hissettikleri ile lunaparkta hissettiklerinin eşit olmasıdır. Tek boynuzlu at’ı seçme sebebi ise efsanevi yanının hayalgücünü sınırlandırması konusunda Elif’e ışık tutmasıdır.